wróć do strony głównej

Niedziela Wielkanocna

Kiedy30.03.2024
Niedziela Wielkanocna to świętowolne od pracy

Niedziela Wielkanocna to najważniejsze święto chrześcijańskie, obchodzone w celu upamiętnienia zmartwychwstania Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego trzeciego dnia po jego ukrzyżowaniu.

Święto to wywodzi się z tradycji żydowskiej, a dokładniej z obchodów Pesach, czyli Święta Przaśników, które było jednym z najważniejszych świąt w kalendarzu żydowskim. Pesach obchodzono na pamiątkę wyjścia z niewoli egipskiej i symbolizowało wyzwolenie narodu żydowskiego.

W Kościele katolickim i większości Kościołów protestanckich, Niedziela Wielkanocna jest uroczystością, podczas której celebruje się liturgię związaną z zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. W trakcie uroczystości odprawiana jest msza święta, a także innych nabożeństw, takich jak święcenie pokarmów czy poświęcenie wody święconej.

Niedziela Wielkanocna - tradycja

Tradycyjnym zwyczajem związanym z Niedzielą Wielkanocną jest też malowanie jajek, które symbolizują zmartwychwstanie i odrodzenie życia. W Polsce popularne są również pokarmy, takie jak biały barszcz, pascha, czy mazurki, które przygotowuje się na świąteczny stół.

Niedziela Wielkanocna to także czas, który wierni spędzają z rodziną i bliskimi, składając sobie życzenia oraz dzieląc się święconką, czyli koszykiem z pokarmami święconymi, które zostały poświęcone w kościele.