wróć do Kalkulatora Dni Roboczych

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja to ważne polskie święto, obchodzone corocznie 3 maja. Jest to dzień ustanowiony w celu upamiętnienia uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie i drugiej na świecie po amerykańskiej Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Historia Święta Narodowego Trzeciego Maja sięga XVIII wieku, kiedy to Polska była podzielona między trzech zaborców: Rosję, Prusy i Austrię. W tej sytuacji narodziła się idea odzyskania niepodległości i odbudowy państwa polskiego. W 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję 3 Maja, która miała umocnić niepodległość i suwerenność Polski.

Konstytucja 3 Maja była jednym z najważniejszych aktów prawnych w historii Polski. Zawierała ona postanowienia o władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz o prawach i obowiązkach obywateli. Konstytucja miała na celu modernizację kraju i zwiększenie jego siły w Europie.

Święto trzeciego maja

Obecnie Święto Narodowe Trzeciego Maja jest dniem wolnym od pracy w Polsce. Obchody rozpoczynają się zazwyczaj uroczystą mszą świętą w kościele, a następnie odbywają się różnego rodzaju imprezy kulturalne, wystawy, koncerty, wiece i pikniki. Wielu ludzi korzysta z okazji, aby spędzić czas na świeżym powietrzu lub z rodziną i przyjaciółmi.

Najważniejszym elementem obchodów jest jednak hołd oddawany Konstytucji 3 Maja. W wielu miastach organizowane są uroczystości, podczas których składane są kwiaty i wieńce pod pomnikami i tablicami upamiętniającymi wydarzenia związane z uchwaleniem Konstytucji. Często w ten dzień odbywają się też uroczystości państwowe, takie jak defilady wojskowe i przemówienia polityków.

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest okazją do przypomnienia sobie o ważnych wydarzeniach w historii Polski oraz do manifestowania miłości do swojego kraju. To również czas, w którym Polacy celebrować swoją tożsamość narodową oraz swoje dążenia do wolności i niepodległości.

Kiedy jest Święto Narodowe Trzeciego Maja? Święto wypada 03.05.2023.

Święto jest wolne od pracy.

Zobacz inne święta: